REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Terveysturva – HelpMeans Oy (y-tunnus: 2550019-1)
Fredrikinkatu 25 A 24
00120 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Timo Jääsalo
Puhelin +358 10 296 1267
Sähköposti timo.jaasalo(a)aver.fi

REKISTERIN NIMI
Terveysturva – HelpMeans Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Terveysturva – HelpMeans Oy:n asiakkaaksi tai ostanut Terveysturva – HelpMeans Oy:stä tavaraa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Terveysturva – HelpMeans Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Terveysturva – HelpMeans Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Terveysturva – HelpMeans Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Terveysturva – HelpMeans Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Terveysturva – HelpMeans Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Terveysturva – HelpMeans Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Terveysturva – HelpMeans Oy:n asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteessa helpdesk(a)helpmeans.fi.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Tiedot käsitellyistä tilauksista
• Tilausten kuljetuksen seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta Terveysturva – HelpMeans Oy:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Terveysturva – HelpMeans Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Terveysturva – HelpMeans Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Asiakastiedot ovat tallennettuna Mycashflow-palvelun ylläpitämään tilaustietokantaan, joka sijaitsee ammattimaisesti ylläpidetyillä palvelimilla lukitussa tilassa.