Asianajajajat tuottavat asianajopalveluita asiakkaalle itsenäisinä ammatinharjoittajina tai asianajoyhteisön jäseninä (esim. osakeyhtiö). HelpMeans-verkkokauppa ei tarjoa asianajopalvelua eivätkä asianajajat ole verkkokaupan palveluksessa. Asianajotoimeksianto tehdään asiakkaan ja asianajajan välillä ja asianajaja vastaa siitä asianajajajia koskevan erillisen lainsäädännön sekä määräysten mukaisesti (ks. lisätietoja tästä). HelpMeans-verkkokauppa toimii suhteessa asiakkaisiin ainoastaan kanavana, jonka kautta asiakkaan on helpompi löytää elämäntilanteen edellyttämää oikeudellista apua Suomessa.

Löydät kuluttajansuojalain ja asianajajia koskevien määräysten edellyttämät etämyynnin ennakkotiedot kunkin asianajajan kohdalla olevasta linkistä (mm. asianajajan käyttämä tuntiveloitus, kun yhteydenotto on tullut ja toimeksiantosuhde syntynyt HelpMeans-verkkokaupan kautta). Mikäli ette tapaa henkilökohtaisesti asianajajan kanssa, asianajaja toimittaa sinulle lisäksi sähköpostitse toimeksiantovahvistuksen keskusteltuaan kanssasi ensin asiasta puhelimitse.

Tutustu lakimiehen tietoihin tästä
Tilaa palvelu / lakimies tästä